NamABank đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đi lùi 13%

(Vietnamdaily) - Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa công bố báo cáo thường niên với mục tiêu đặt ra cho năm 2020 là 800 tỷ đồng lợi nhuận truớc thuế, giảm hơn 13% so với mức 925 tỷ của năm 2019.
Cụ thể, trong năm 2020 này, NamABank sẽ tăng tổng tài sản thêm 22,5% tức lên 116.000 tỷ đồng. Huy động vốn cũng tăng 22,4% lên mức 92.000 tỷ đồng.
Còn dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế cũng tăng 21,4% để lên 82.000 tỷ đồng nhưng sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng nhà nước cho phép.
Số lượng thẻ tín dụng mục tiêu là 100.000, tăng 34,5%. Lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, giảm 13,4%. Tỷ lệ nợ xấu bằng hoặc dưới 3%.
NamABank dat ke hoach loi nhuan nam 2020 di lui 13%-Hinh-2
 
Về kết quả kinh doanh năm 2019, tổng tài sản của NamABank đạt 94.687 tỷ đồng, tăng 26% so đầu năm và vượt 10% kế hoạch đề ra.
Huy động vốn đạt 75.156 tỷ đồng, tăng 32,3% và vượt 4% kế hoạch. Dư nợ cho vay 67.546 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch.
Tình hình nợ xấu ở mức 1,97%. Lợi nhuận trước thuế 925 tỷ đồng, vượt gần 16% kế hoạch năm.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN