Ngân hàng Bảo Việt báo lợi nhuận 2019 ‘bốc hơi’ sau kiểm toán

(Vietnamdaily) - Sau kiểm toán năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng Bảo Việt giảm 3,5% so với báo cáo tự lập.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2019 với thu nhập lãi thuần và hầu hết các khoản lãi thuần khác không biến động so với báo cáo tự lập. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại giảm từ 116 xuống mức 103,6 tỷ sau kiểm toán. 

Đồng thời, chi phí hoạt động lại giảm từ 667 tỷ của tự lập xuống 654,7 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ 369 tỷ lên 374 tỷ đồng sau kiểm toán. 

Do đó, sau cùng BaoVietBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm từ gần 85 tỷ đồng xuống mức gần 82 tỷ đồng, tương ứng giảm 3,5%.

Ngan hang Bao Viet bao loi nhuan 2019 ‘boc hoi’ sau kiem toan
 

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của BaoViet Bank tăng 7% so với đầu năm, lên mức hơn 59,822 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản lãi, phí phải thu tăng 16%, chiếm gần 1,612 tỷ đồng, trong khi cho vay khách hàng giảm 4%, còn hơn 24,758 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn, BaoViet Bank có tiền gửi của khách hàng tăng 8% so với đầu năm, đạt hơn 29,240 tỷ đồng. Đáng chú ý, Ngân hàng ghi nhận phát hành giấy tờ có giá tăng 79%, đạt hơn 7,621 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng nợ xấu của BaoViet Bank tăng mạnh 26% so với hồi đầu năm, chiếm gần 1,292 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 25%; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 38% và nợ có khả năng mất vốn tăng 24%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của Ngân hàng tăng từ 3.98% lên mức 5.22%.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN