Nhận “trái đắng” từ công ty liên kết, PVDrilling báo lãi quý 3 giảm đến 76%

(Vietnamdaily) - Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVDrilling, HoSE: PVD) báo lãi trong quý 3 giảm đến 76%.
Nhan “trai dang” tu cong ty lien ket, PVDrilling bao lai quy 3 giam den 76%
 

PVDrilling báo doanh thu trong quý 3 sụt giảm đến 20% về còn 1.069 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tại thị trường Việt chỉ ghi nhận 773 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ còn doanh thu tại thị trường ngoài Việt Nam lại tăng 77% lên mức 296 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu giảm nhưng giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh hơn đến 23%, điều này góp phần làm cho lãi gộp đạt hơn 101 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính được PVDrilling ghi nhận gần 54 tỷ đồng, gấp 2.2 lần so cùng kỳ do tăng lãi tiền gửi, cho vay và tăng lãi chênh lệch tỷ giá. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng giảm đến 12% về mức 59 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ đạt hơn 58 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chi phí này âm gần 20 tỷ do được hoàn nhập dự phòng 106 tỷ đồng.

Trong quý 3/2019, hoạt động liên doanh liên kết khiến PVDrilling lỗ đến 4,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi từ hoạt động này hơn 71 tỷ đồng.

Kết quả, PVDrilling đạt 27 tỷ đồng lãi ròng trong quý 3/2019, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Công ty ghi nhận gần 49 tỷ đồng lãi ròng, con số này tích cực hơn rất nhiều so với mức lỗ 197 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2018.

Năm 2019, PVDrilling đặt kế hoạch không lỗ và với kết quả thực hiện trong 9 tháng vừa rồi, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 ở mức 20.582 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 28%, với hơn 3.312 tỷ đồng tiền và tiền gửi. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định gần 14.066 tỷ đồng. PVDrilling có 3.776 tỷ đồng nợ tài chính, trong đó 86% nợ vay dài hạn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN