NHNN: MSB cần tập trung xử lý nợ xấu và sở hữu cổ phiếu các tổ chức tín dụng khác

(Vietnamdaily) - Ngày 22/5, đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 và tạm hoãn niêm yết trên sàn HoSE.
Theo đó, cổ đông MSB đã thông qua mục tiêu cho năm 2020 với lợi nhuận trước thuế 1,439 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019. Tổng tài sản 170 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 81.5 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đạt 99 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. MSB cũng đặt mục tiêu xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2020. 

Về việc chia cổ tức, đại hội thông qua kế hoạch chia cổ tức 10% trong năm 2020, đồng thời không chia cổ tức cho năm 2019 mà sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận đạt được trong năm 2019 để tái đầu tư vào hoạt động của ngân hàng trong năm 2020.

Phương án này nhằm đảm bảo ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn tốt, đảm bảo vận hành an toàn trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị và dịch bệnh Covid-19.

NHNN: MSB can tap trung xu ly no xau va so huu co phieu cac to chuc tin dung khac
 

Tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Phụng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước đề nghị MSB thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục bám sát các phương án tái cơ cấu gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung xử lý và thu hồi nợ xấu, các khoản phải thu, xử lý việc nắm giữ cổ phiếu của các tổ chức tín dụng khác; lành mạnh hoá bảng cân đối kế toán; thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu...

Tuy nhiên, MSB đã xin ý kiến cổ đông tạm hoãn hồ sơ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và sẽ tái khởi động việc niêm yết vào thời điểm thị trường thuận lợi hơn.

Trong thời gian đó, cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị MSB chọn thời điểm phù hợp để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM tùy thuộc diễn biến của thị trường chứng khoán và/hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. 

Được biết, năm 2019, tổng lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 1.287 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm 2018.
Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 157 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018 và hoàn thành 103% so với kế hoạch đặt ra. Dư nợ tín dụng tăng hơn 23% đạt gần 68 nghìn tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng và phát hành các giấy tờ có giá đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 25% so với đầu năm và vượt kế hoạch mục tiêu đặt ra.
MSB cho biết, trong năm 2019 ngân hàng đã giảm 54% quy mô danh mục trái phiếu VAMC và đến đầu năm nay còn khoảng hơn 1.500 tỷ đồng. Trong năm 2020, MSB cho biết sẽ dùng nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2019 (sau khi đã trích lập các quỹ) khoảng hơn 886 tỷ đồng, cùng với một phần nguồn tiền thu được từ việc bán 50% vốn của công ty tài chính FCCOM cho Huyndai Card, để xử lý dứt điểm phần nợ xấu đã bán cho VAMC.
Riêng trong quý 1/2020, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, MSB đạt lợi nhuận trước thuế đạt gần 290 tỷ đồng, tăng gần 297% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 224 tỷ đồng, tăng 265%. Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 3/2020 đạt gần 155 nghìn tỷ, tăng gần 15% so với quý 1/2019.  
Tại thời điểm cuối năm 2019, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là cổ đông lớn nhất sở hữu 6,09% vốn MSB.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN