Nhờ đâu PVS ước lãi cả năm đạt 654 tỷ, vượt 17% kế hoạch?

(Vietnamdaily) - Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PTSC đều vượt mục tiêu đề ra lần lượt 24% và 17%.
 

Tại Hội nghị Tổng kết diễn ra ngày 26/12 của Tổng CTCP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS), đại diện lãnh đạo Công ty cho biết sơ bộ về tình hình hoạt động trong năm 2019.

Nho dau PVS uoc lai ca nam dat 654 ty, vuot 17% ke hoach?
Nguồn: Website PTSC. 

Theo đó, doanh thu hợp nhất PTSC đạt 16.000 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch năm và tăng 6% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 654 tỷ đồng, vượt 17% và tăng 14% so với năm 2018.

Như vâỵ, riêng quý 4, PTSC đạt doanh thu 2.279 tỷ đồng, giảm 31% so quý 4/2018 nhưng lợi nhuận sau thuế 38 tỷ đồng, gấp đến 11 lần so với lợi nhuận chỉ gần 3,2 tỷ đồng của cùng kỳ.

Trong đó, mảng dịch vụ cơ khí dầu khí và công trình công nghiệp là điểm sáng năm 2019, doanh thu thực hiện 8.800 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đầu mối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình dầu khí ghi nhận doanh thu 1.500 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Ban lãnh đạo của PTSC cũng cho biết trong giai đoạn 2015-2019, tổng doanh thu ước đạt 96.994 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.647 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 6.242 tỷ đồng.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, PTSC xác định tiếp tục tập trung, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực, đẩy mạnh và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí chuyên ngành chất lượng cao, uy tín đáp ứng yêu cầu các nhà thầu dầu khí;...

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN