Nhựa Bình Minh báo lãi ròng tăng 32% trong quý 2

(Vietnamdaily) - CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) công bố Báo cáo tài chính quý 2 với kết quả khả quan nhờ giá dầu giảm.

Trong quý 2, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 6% so cùng kỳ, lên 1.251 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần bán thành phẩm chiếm 95% tổng doanh thu, ghi nhận 1.188 tỷ đồng. 

Theo Công ty, giá nhựa chiếm 60% cơ cấu chi phí của Công ty. Thời gian qua giá dầu giảm kéo theo giảm giá nhựa nên giá vốn đã giảm hơn so với cùng kỳ bất chấp doanh thu tăng. Cụ thể, giá vốn giảm nhẹ 1% khiến lợi nhuận gộp tăng 29% lên 353 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ 23% lên 28%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 88%, đạt 21 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Phần lãi từ Công ty liên doanh liên kết cũng ghi nhận hơn 1 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so cùng kỳ.

Nhua Binh Minh bao lai rong tang 32% trong quy 2
 

Trong kỳ, chi phí bán hàng là 126 tỷ đồng, tăng 88%. Trái lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 42% còn 24 tỷ đồng. Kết quả, Nhựa Bình Minh báo lãi quý 2 tăng 32%, lên 155 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, Công ty ghi nhận 2.271 tỷ đồng doanh thu thuần và 321 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 8% và 23% so với nửa đầu năm 2019.

So với mục tiêu doanh thu 4.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 582 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện 50% kế hoạch doanh thu và 55% lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/6, tổng giá trị tài sản của BMP là 3.006 tỷ đồng, tăng gần 6% so với hồi đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 836 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm, với toàn bộ là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Hàng tồn kho giảm 10%, xuống còn 407 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm ghi nhận gần 180 tỷ đồng và 141 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu.

Nợ phải trả của Nhựa Bình Minh chiếm 15% tổng nguồn vốn, ghi nhận tại mức 443 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm đến 419 tỷ đồng. 

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN