OCB báo lợi nhuận quý 2 tăng 30%, nợ xấu cũng lên 1,9%

(Vietnamdaily) - Sau khi trừ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gần 288 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3%, lợi nhuận sau thuế của OCB đạt gần 606 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ.
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với thu nhập lãi thuần tăng gần 13% so cùng kỳ, lên mức 1.123 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng khá gần 63% lên 183 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối tăng 15% khi đạt gần 36 tỷ đồng.
Hay lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp 2,7 lần khi đạt 2,5 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác ghi nhận 85 tỷ đồng, tăng 23%.
Chỉ riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm 32% về còn 144 tỷ đồng.
OCB bao loi nhuan quy 2 tang 30%, no xau cung len 1,9%
 
Theo đó, OCB ghi nhận 1.575 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng gần 11% so cùng kỳ.
Sau khi trừ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gần 288 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3%, lợi nhuận sau thuế của OCB đạt gần 606 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ.
Luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế của OCB ghi nhận 1.491 tỷ đồng, tăng khá gần 67% so cùng kỳ. 
Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của OCB tăng thêm 6.238 tỷ đồng lên mức 124.398 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 77.315 tỷ đồng, tăng 8,7% so đầu kỳ.
Tiền gửi khách hàng cũng tăng 8,8% khi đạt 75.264 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ vay, nợ xấu của OCB tăng gần 15% lên mức 1.491 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,8% của đầu kỳ lên 1,9%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN