OCB được NHNN chấp thuận tăng vốn lên gần 11.000 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tăng vốn điều lệ từ 8.767 tỷ đồng lên 10.959 tỷ đồng, tương đương tăng vốn lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, OCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ bao gồm việc tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định.

Đồng thời, OCB chỉ được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

OCB duoc NHNN chap thuan tang von len gan 11.000 ty dong
 Ngân hàng OCB được tăng vốn điều lệ. 

Năm 2020, OCB đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế mức 4.400 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước. Quy mô tổng tài sản dự kiến 150.000 tỷ đồng, tăng 27%, trong đó, tăng trưởng huy động 21%, dư nợ thị trường 1 tăng 25% trên cơ sở phê duyệt của NHNN. OCB cũng đặt mục tiêu chia cổ tức với tỷ lệ 25-27%.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, OCB kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mức bình quân 20% mỗi năm, duy trì cổ tức 15-25%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận sau thuế của OCB ghi nhận 1.491 tỷ đồng, tăng khá gần 67% so cùng kỳ. Tổng tài sản tại ngày 30/6 của OCB tăng thêm 6.238 tỷ đồng lên mức 124.398 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 77.315 tỷ đồng, tăng 8,7% so đầu kỳ.

Tiền gửi khách hàng cũng tăng 8,8% khi đạt 75.264 tỷ đồng. Nợ xấu của OCB tăng gần 15% lên mức 1.491 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,8% của đầu kỳ lên 1,9%.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN