OCB lên kế hoạch lợi nhuận tăng 36%, niêm yết trên HoSE

(Vietnamdaily) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên với kế hoạch năm 2020 đặt ra cho lợi nhuận trước thuế là 4,400 tỷ đồng, tăng mạnh 36% so với năm 2019.
Theo OCB, 2020 là năm cuối cùng nhà băng này thực hiện chiến lược tái cơ cấu. Do đó, OCB đề ra mục tiêu tăng trưởng 25% đối với chỉ tiêu hoạt động (trong điều kiện cơ quan quản lý chấp thuận giới hạn tăng trưởng tín dụng như kỳ vọng), tỷ lệ CIR kiểm soát dưới 37%.
Lợi nhuận trước thuế 2020 dự kiến đạt 4,400 tỷ đồng, tương đương tăng 36% so với năm 2019. Kế hoạch tổng tài sản đạt 150,000 tỷ đồng, tăng 27%. Vốn điều lệ đạt 11,275 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2019.
Tổng vốn huy động thị trường 1 đạt 103,284 tỷ đồng, tăng 21%. Tổng dư nợ thị trường 1 cũng tăng 25% lên mức 90,549 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
OCB len ke hoach loi nhuan tang 36%, niem yet tren HoSE
 
OCB tăng vốn thêm gần 3.400 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán
Theo kế hoạch, OCB sẽ trình cổ đông phương án phát hành hơn 219 triệu cp chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, dựa trên phần lợi nhuận còn lại là trên 2,354 tỷ đồng.
Đồng thời phát hành hơn 31.6 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế (Ngân hàng Aozora Nhật Bản). Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất tại thời điểm phát hành.
Như vậy, sau 3 đợt phát hành, vốn điều lệ của OCB dự định tăng thêm 3,377 tỷ đồng, tức tăng từ 7,899 tỷ đồng lên hơn 11,275 tỷ đồng.  
Số vốn tăng thêm này sẽ được OCB sử dụng đầu tư cho công nghệ thông tin, nâng cấp tài sản, thiết bị và bổ sung nguồn vốn kinh doanh và cho vay. 
OCB cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch niêm yết cổ phiếu OCB tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE). Thời gian cụ thể nộp hồ sơ sẽ do HĐQT quyết định. 
Ngoài ra, nhằm phục vụ nhu cầu quản lý nợ và khai thác tài sản của OCB thông qua việc tiếp nhận, quản lý và thu hồi các khoản nợ tồn đọng, đảm bảo kinh doanh an toàn, OCB cần thiết phải thành lập công ty nợ và khai thác tài sản trực thuộc OCB.
Do đó, OCB trình cổ đông thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản sẽ thực hiện các hoạt động quản lý nợ và khai thác tài sản của OCB theo pháp luật quy định. Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH MTV, là công ty con OCB đầu tư 100% vốn với số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN