PV GAS ước đạt hơn 6.000 tỷ đồng lợi nhuận trong 9 tháng

(Vietnamdaily) - Theo thông tin từ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, GAS), Công ty ghi nhận tổng doanh thu ước đạt gần 49.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 6.000 tỷ đồng trong 9 tháng.

Trong Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2020, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện gặp nhiều bất lợi như: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài và lan rộng đã tác động/ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đều đình đốn, nhu cầu nhiên liệu sụt giảm, trong đó có khí và LPG.

Giá dầu, giá CP giảm từ tháng 2, liên tục giảm sâu trong tháng 3, 4/2020. Giá dầu Brent trung bình 9 tháng đầu năm 41 USD/thùng (bằng 68% giá kế hoạch); giá CP của LPG trung bình 9 tháng đầu năm 396 USD/tấn (bằng 94% giá kế hoạch).

Bên cạnh đó, sản lượng từ nguồn khí Nam Côn Sơn suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019; một số dự án lớn có tiến độ sát và phức tạp, quá trình triển khai có nhiều phát sinh phải xử lý, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong triển khai,...

PV GAS uoc dat hon 6.000 ty dong loi nhuan trong 9 thang
 

Kết quả, PV GAS đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chính kế hoạch 9 tháng đầu năm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao, trong đó chỉ tiêu sản lượng vượt kế hoạch từ 3-51%, chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch từ 7-64%.

Về con số cụ thể, PV GAS đã tiếp nhận 6.978 triệu m3 khí ẩm, sản xuất và cung cấp gần 6.800 triệu m3 khí khô, sản xuất và kinh doanh gần 1.450 ngàn tấn LPG, sản xuất và cung cấp 44,5 ngàn tấn condensate.

PV GAS ghi nhận tổng doanh thu ước đạt gần 49.500 tỷ đồng trong 9 tháng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.575 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt trên 6.000 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch 9 tháng.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu tài chính thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do sản lượng khí vào bờ giảm 12%, giá dầu Brent trung bình giảm 37%, giá dầu FO trung bình giảm 40%, giá CP trung bình của LPG giảm 10%.

Trong 3 tháng cuối năm 2020, PV GAS sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty để phù hợp với các văn bản của Nhà nước, Pháp luật, Đảng ủy Tập đoàn và thực tiễn tại Tổng công ty; Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy,…

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN