PV Power ước doanh thu gần 36.000 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch

(Vietnamdaily) - PV Power ước tính doanh thu toàn Tổng công ty cả năm đạt 35.884 tỷ đồng vượt 10% kế hoạch, doanh thu Công ty mẹ ước đạt 25.036 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch.
 

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) vừa công bố thông tin cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh tính đến ngày 17/12 cho thấy, sản lượng điện toàn Tổng công ty đến thời điểm 17/12 đạt 21.617 triệu kWh, đạt kế hoạch năm, về đích trước 14 ngày.

Trong đó, sản lượng của nhà máy PV Power Cà Mau đạt 7.253 triệu kWh, vượt 3% kế hoạch; PV Power Nhơn Trạch đạt 3.156 triệu kWh, vượt 7% kế hoạch; PV Power Nhơn Trạch 2 đạt 4.769 triệu kWh, vượt 3% kế hoạch.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, PV Power ước tính doanh thu toàn Tổng công ty cả năm đạt 35.884 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch, doanh thu Công ty mẹ ước đạt 25.036 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch.

PV Power uoc doanh thu gan 36.000 ty dong, vuot 10% ke hoach
PV Power ước doanh thu gần 36.000 tỷ đồng. 

Trước đó, trong tháng 11, các máy đã tập trung nguồn lực, theo dõi sát thời tiết khí hậu thủy văn và thị trường điện, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với A0/EPTC và các đơn vị cung cấp nhiên nguyên liệu và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, đảm bảo thiết bị nhà máy khả dụng cao, thực hiện vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Cũng trong tháng 11, Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2 thường xuyên được EVN/A0 huy động vận hành chu trình hỗn hợp 03 tổ máy bằng nhiên liệu khí, và 01 tổ máy bằng nhiên liệu dầu. Nhà máy vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng huy động từ EVN/A0 và theo khả năng cấp khí.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 được phân bổ Qc thấp trong tháng 11, với giá thị trường cao, nhà máy chào giá thấp để được huy động tối đa công suất, tuy nhiên do nguồn khí bị suy giảm nên sản lượng nhà máy chỉ đạt 91,15% kế hoạch tháng được giao.

Đến ngày 25/11, NMĐ Nhơn Trạch 1 đã phát lên lưới điện quốc gia 2,95 tỷ kWh, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện năm 2019 và về đích trước 36 ngày.

NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc cao trong tháng 11 (cao nhất năm 2019) và nhà máy chào giá thấp nhằm được huy động tối đa công suất, nhưng với việc nguồn khí bị suy giảm nên nhà máy cũng chỉ được huy động ở mức tải thấp và chỉ đạt 87% kế hoạch được giao.

Trong khi đó, NMĐ Vũng Áng 1, giá thị trường cao và được phân bổ Qc cao trong tháng 11, Nhà máy vận hành 2 tổ máy với sản lượng điện cao, đạt 130,9% kế hoạch sản lượng được giao.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN