Quảng Nam hụt thu thuế từ ô tô Trường Hải đến 1.732 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31/12 ước đạt 18.168 tỷ đồng trên tổng dự toán của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao là 18.544 tỷ đồng.

Năm 2019, Bộ Tài chính và HĐND tỉnh Quảng Nam giao Cục Thuế tỉnh tổng dự toán thu ngân sách nhà nước 18.544 tỷ đồng. Trong đó dự toán thu từ Công ty cổ phần Chu Lai-Trường Hải 10.638,7 tỷ đồng (3 công ty ô tô du lịch 9.582,2 tỷ đồng, các đơn vị còn lại 1.056,5 tỷ đồng).

Đến ngày 30/11, tổng thu ngân sách được 16.400 tỷ đồng, đạt 88,4% dự toán, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu từ Công ty cổ phần ô tô Chu Lai-Trường Hải là 8.019,4 tỷ đồng, đạt 75,3% dự toán, bằng 83,7% so với cùng kỳ.

Quang Nam hut thu thue tu o to Truong Hai den 1.732 ty dong
 Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ước thu thuế nội địa năm 2019 của Công ty cổ phần ô tô Chu Lai-Trường Hải là 8.985 tỷ đồng.

Theo ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, nguồn thu thuế nội địa từ Công ty cổ phần ô tô Chu Lai-Trường Hải trong năm 2019 nếu tính theo dự toán đề ra thì mỗi tháng phải thu của doanh nghiệp này là 886,5 tỷ đồng (10.638,7 tỷ đồng/12 tháng), đến ngày 30/11 phải thu được là 9.751,5 tỷ đồng.

Nhưng thực tế qua 11 tháng thu của Công ty cổ phần ô tô Chu Lai-Trường Hải là 8.019,4 tỷ đồng. Như vậy, qua 11 tháng hụt thu từ doanh nghiệp này là 1.732,5 tỷ đồng. Trong tháng 10 và tháng 11 thu được 517 tỷ đồng và 664 tỷ đồng.

Theo ông Ngô Bốn, trong tháng 12 này thì Cục Thuế tỉnh ước thu được của Công ty cổ phần ô tô Chu Lai-Trường Hải là 965,6 tỷ đồng. Như vậy năm 2019, ước nộp thuế nội địa cho tỉnh Quảng Nam là 8.985 tỷ đồng và tính chung cả năm vẫn hụt thu 1.653,7 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến hụt thu từ ô tô Trường Hải do tình hình nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ ngồi từ các nước ASEAN tăng vượt bậc với ưu thế thuế nhập khẩu bằng 0 tác động đáng kể, gây suy giảm sản xuất, lắp ráp ô tô trong tỉnh.

Trong năm 2020, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam dự kiến nguồn thu từ ô tô du lịch của Trường Hải tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sự cạnh tranh mạnh mẽ của ô tô nhập khẩu và các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước nên không có sự tăng trưởng so với năm 2019.

Tương tự, nguồn thu đối với lĩnh vực thủy điện dự toán giao năm 2019 là 717,4 tỷ đồng nhưng kết quả qua 11 tháng thu từ các doanh nghiệp này được 393,6 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán, bằng 66% so với cùng kỳ. Như vậy hụt thu từ thủy điện trong 11 tháng là 263,1 tỷ đồng so với dự toán đề ra, nguyên nhân do thời tiết trong năm không thuận lợi nắng nóng, khô hạn kéo dài.

Tuy nhiên ngành thuế tỉnh Quảng Nam cho biết trên cơ sở phân tích các yếu tố kinh tế, chính sách tác động đến số thu ngân sách và qua thảo luận đánh giá kết quả thu với các địa phương ước tổng thu ngân sách năm 2019 là 18.168 tỷ đồng đạt 98% dự toán, bằng 94,9% so với năm 2018.

Mặc dù nguồn thu từ ô tô Trường Hải và thủy điện hụt khoảng 1.900 tỷ đồng, nhưng không ảnh hưởng lớn đến tổng nguồn thu của toàn tỉnh, vì năm 2019 các nguồn thu khác như thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thu phí lệ phí đều tăng đều tăng, đạt từ 102,9% đến 175% dự toán so với cùng kỳ.

Cụ thể lệ phí trước bạ ước thực hiện cả năm 2019 là 468,9 tỷ đồng đạt 137,9% dự toán (11 tháng đã thu được 447,6 tỷ đồng); tiền sử dụng đất ước đạt cả năm là 1.400 tỷ đồng đạt 175% dự toán (11 tháng đã thu được 1.222,9 tỷ đồng).

Được biết, Bộ Tài chính đã giao dự toán tổng thu nội địa năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam là 20.024 tỷ đồng tăng 10,2% so với ước thực hiện năm 2019. Trong đó tổng dự toán giao các công ty thuộc Công ty cổ phần ô tô Chu Lai-Trường Hải là 9.234 tỷ đồng, giảm 13,1% so với dự toán năm 2019.

Năm 2018, tổng dự toán thu ngân sách nội địa tỉnh Quảng Nam 15.476 tỷ đồng và đã thu đạt 19.135 tỷ đồng.

Kim Chi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN