Ricons: Lãi cả năm 2019 giảm 7%, hoàn thành 76% kế hoạch năm

(Vietnamdaily) - So với kế hoạch, Ricons đã thực hiện được 80% chỉ tiêu doanh thu và 76% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019.
 

CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2019 với doanh thu 3.566 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng khoảng lớn nhất với 90% tổng doanh thu.

Lợi nhuận gộp đạt 191 tỷ đồng, giảm 36%, biên lợi nhuận gộp giảm về mức 5% từ mức gần 8% của quý 4/2018. Khấu trừ các chi phí, lãi ròng trong quý 4 của Ricons đạt 154 tỷ đồng, giảm 29%.

Ricons: Lai ca nam 2019 giam 7%, hoan thanh 76% ke hoach nam
 Ricons: Lãi cả năm 2019 giảm 7%, hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Tính cho cả năm 2019, doanh thu thuần Công ty giảm về 8.752 tỷ đồng, lãi ròng gần 360 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 7%. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 80% chỉ tiêu doanh thu và 76% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản Ricons đạt 5.780 tỷ đồng, bao gồm 5.100 tỷ đồng tài sản ngắn hạn. Ricons không vay nợ tài chính ngân hàng.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Ricons đạt gần 5.780 tỷ đồng, tăng 9% so với hồi đầu năm, chủ yếu là  5.100 tỷ đồng tài sản ngắn hạn. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền gần 470 tỷ đồng. Ricons không có bất kỳ khoản vay ngắn và dài hạn nào.

Chi phí xây dựng công trình dở dang của Ricon gấp 2,3 lần so hồi đầu năm, lên gần 41 tỷ đồng. Đây là chi phí xây dựng nhà máy gia công cơ khí tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ricons cũng có ghi nhận khoản chi đầu tư 200 tỷ đồng – là khoản chi đầu tư vào CTCP Quản lý và Phát triển Gia Khánh, tỷ lệ sở hữu của Ricons tại đây là 48% và tỷ lệ biểu quyết là 35%.  

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN