Saigonbank báo lãi quý 2 tăng vọt, nợ xấu không kém cạnh

(Vietnamdaily) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với lợi nhuận sau thuế tăng mạnh nhưng nợ xấu cũng không kém cạnh.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 2 của Saigonbank ghi nhận gần như đi ngang so cùng kỳ khi đạt 159 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác có lãi lần lượt gấp 2.8 lần và 4.6 lần khi mang về lần lượt gần 10 tỷ đồng và hơn 22 tỷ đồng. 

Chi phí hoạt động kỳ này cũng bằng cùng kỳ năm trước với 109 tỷ đồng. Còn chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 74% về gần 13 tỷ đồng.

Nhờ các yếu tố này, Saigonbank ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt hơn 56 tỷ đồng, gấp tới hơn 15 lần cùng kỳ.

Saigonbank bao lai quy 2 tang vot, no xau khong kem canh
 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, thu nhập lãi thuần của Saigonbank lại giảm 2% về mức 311,5 tỷ đồng. Còn lãi thuần từ dịch vụ giảm mạnh hơn với 21% về gần 16 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ có 17 tỷ đồng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và 30 tỷ đồng lãi hoạt động khác, lần lượt gấp 3.4 lần và 2.5 lần nửa đầu năm trước, cùng với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 86%, ở mức 6 tỷ đồng, Saigonbank ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 100 tỷ đồng, tăng 42% so cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Saigonbank giảm 10% so với đầu năm, đạt 20,569 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 5%, đạt gần 14,151 tỷ đồng. 

Saigonbank còn 757 tỷ đồng dư nợ trái phiếu VAMC, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, dự phòng trái phiếu VAMC ở mức 166 tỷ đồng, giảm 28%. 

Về nguồn vốn, Saigonbank ghi nhận tiền gửi của khách hàng tăng 2% so với đầu năm lên gần 15,982 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của Saigonbank tăng 14% (chiếm gần 322 tỷ đồng) so với đầu năm khiến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1.94% lên mức 2.27%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN