Saigonbank đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 28% về còn 130 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Ngày 30/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2019.
Các chỉ tiêu khác như tổng tài sản đạt 22.968 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,67% so năm 2019. Vốn huy động tăng 2,7% lên 19.400 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 16.336 tỷ đồng, tăng 8,5%. Nợ xấu theo quy định, trong khi năm 2019 ở mức 1,87%.
Saigonbank dat ke hoach loi nhuan giam 28% ve con 130 ty dong
 
Năm 2020, Saigonbank định hướng là ngân hàng bán lẻ, tập trung chủ yếu khai thác khách hàng cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xử lý thu hồi dứt điểm các khoản nợ tồn đọng. Tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Đối với việc xử lý nợ tồn đọng, Saigonbank cho biết sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, hiệu quả nhằm xử lý cơ bản nợ xấu, tăng thu nhập cho ngân hàng; kiểm soát nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Bên cạnh đó, Ngân hàng sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các tài sản là bất động sản do Ngân hàng đang quản lý, tăng cường cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết nhằm tăng thu nhập cho ngân hàng. 

Lãnh đạo Saigonbank cho biết, sau 3 năm dồn lực, xử lý nợ xấu thì lẽ ra năm nay Ngân hàng sẽ chia lợi nhuận với tỷ lệ 4% nhưng vẫn xin phép cổ đông chưa chia, giữ lại lợi nhuận để đảm bảo năng lực tài chính. Ngân hàng sẽ trình các cấp có thẩm quyền để có thể chia cổ tức trong đầu năm 2021.

Được biết, phần lợi nhuận còn lại dùng để chia cổ tức nhưng chưa chia của Saigonbank là hơn 134 tỷ đồng.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN