Sau những bất đồng giữa các nhóm cổ đông, Eximbank báo lãi 9 tháng tụt dốc

(Vietnamdaily) - Mặc dù giảm mạnh dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng nhưng lợi nhuận sau cũng của Eximbank vẫn đi lùi 2,7%, còn 882 tỷ đồng do ảnh hưởng từ góp vốn mua cổ phần.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng 2019 của Eximbank chỉ tăng nhẹ 5%, lên mức 2.423 tỷ đồng. Trong khi đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng giảm nhẹ về xuống 249 tỷ đồng.

Sau nhung bat dong giua cac nhom co dong, Eximbank bao lai 9 thang tut doc
 Không còn lợi lớn từ góp vốn mua cổ phần, Eximbank báo lãi 9 tháng tụt dốc

Đặc biệt, thu nhập từ góp vốn mua cổ phần của Eximbank lao dốc 99%, từ 521 tỷ đồng xuống vỏn vẹn hơn 4 tỷ đồng do quý 1/2018, Eximbank đã bán hết số cổ phiếu đầu tư vào một tổ chức tín dụng nên làm tăng thu nhập.

Ngược lại, một số  khoản mục khác có lãi thuần tăng trưởng khả quan như kinh doanh ngoại hối đạt 232 tỷ đồng, giảm gần 56%. Hay mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ 34 tỷ của cùng kỳ sao lãi gần 127 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng đóng góp mức tăng 63% khi đạt 190 tỷ đồng nhờ tăng cường thu hồi nợ xấu.

Eximbank cũng kiểm soát mức tăng của chi phí hoạt động chỉ hơn 9%, lên 2.023 tỷ đồng. Dù vậy, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng vẫn giảm tới 17%, còn 1.202,5 tỷ đồng.

Kỳ này, Eximbank giảm mạnh trích lập dự phòng 69%, xuống còn hơn 99 tỷ đồng.

Mặc dù mọi nỗ lực cắt giảm chi phí nhưng lợi nhuận sau thuế của Eximbank vẫn đi lùi gần 3%, xuống 882 tỷ đồng. Riêng trong quý 3/2019 ghi nhận mức tăng khá gần 60%, lên 272 tỷ đồng.

Họp đại hội cổ đông thường niên 2019 của Eximbank sau 2 lần tổ chức vẫn chưa thể tiến hành vì những bất đồng giữa các nhóm cổ đông. Định hướng kinh doanh của ngân hàng bị bỏ ngỏ khi HĐQT và cổ đông chưa đi tới thống nhất.

Còn theo tờ trình chưa được bàn bạc, năm 2019, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.077 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng Eximbank đã vượt kế hoạch dự kiến về lợi nhuận khi đạt 1.103 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9, cho vay khách hàng của Eximbank cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 3,3% khi đạt 107.43 tỷ đồng.

Theo đó, nợ xấu của Eximbank ghi nhận giảm từ mức 1,85% của đầu kỳ xuống 1,71%, tương ứng 1.833 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng lại tăng mạnh 13,2%, với 134.467 tỷ đồng.

 

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN