SCIC nhận chuyển giao 5.877 tỷ đồng vốn đầu tư nhà nước từ Bộ Xây dựng

(Vietnamdaily) - Tổng vốn nhà nước SCIC nhận chuyển giao từ Bộ Xây dựng đạt 5.877 tỷ đồng.

Ngày 31/8, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam, Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam từ Bộ Xây dựng sang SCIC.

Biên bản chuyển giao cho biết, giá trị vốn đầu tư của nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam được chuyển giao từ Bộ Xây dựng sang SCIC là 312 tỷ đồng (tương đương 87,32% vốn điều lệ).

Tổng công ty Sông Đà là 4.486 tỷ đồng, chiếm 99,79% vốn; Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 là 509 tỷ đồng, chiếm 40,08% vốn điều lệ; Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam là 570 tỷ đồng, chiếm 98,16% vốn điều lệ. Như vậy, tổng vốn nhà nước SCIC nhận chuyển giao từ Bộ Xây dựng đạt 5.877 tỷ đồng.

Việc chuyển giao vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ Bộ Xây dựng sang SCIC được thực hiện theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/6/2020 về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

SCIC nhan chuyen giao 5.877 ty dong von dau tu nha nuoc tu Bo Xay dung
 Nguồn: SCIC.

Tổng công ty Sông Đà (SJG) được thành lập từ năm 1961, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công trình dân dụng...

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen, VIW) được thành lập theo vào năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cấp thoát nước và môi trường trên phạm vi cả nước.

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC, VGV) tiền thân là Cục Thiết kế Dân dụng – Nhà Kiến trúc được thành lập tháng 4/1955.

Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (Fico, FIC) thành lập trên cơ sở Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 từ năm 1976, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính gồm sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản; xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp; kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác và chế biến khoáng sản.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN