SeABank sắp ‘nhẹ gánh’ nợ tồn đọng từ Vinashin và Vinalines, nợ xấu về 1,31%

(Vietnamdaily) - 9 tháng 2019, SeABank ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 33% khi đạt 536 tỷ đồng. Nợ xấu trên dư nợ cho vay về 1,31%, nợ tồn đọng chờ xử lý giảm gần phân nửa, xuống 435 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) ghi nhận tăng gần 39%, lên mức 2.255 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ kỳ này cũng tăng rất mạnh tới 213% khi đạt 286 tỷ đồng lãi thuần.

Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 78%, còn gần 15 tỷ đồng; mua bán chứng khoán kinh doanh cũng giảm 56%, về 61 tỷ đồng; chứng khoán đầu tư cũng lao dốc 88%, còn gần 23 tỷ đồng.

Trong kỳ, SeABank trích lập 570 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, tăng nhẹ gần 5% so cùng kỳ.

Do đó, sau cùng, SeABank đạt 536 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh 33% so cùng kỳ. Riêng quý 3/2019, lợi nhuận sau thuế của SeABank chiếm 215 tỷ đồng, cũng tăng khá 49%.

SeABank sap ‘nhe ganh’ no ton dong tu Vinashin va Vinalines, no xau ve 1,31%
 

Tại thời điểm 30/9/2019, cho vay khách hàng của SeABank ghi nhận tăng 11,21%, lên mức 93.318 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 7,6%, đạt 90.754 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản lãi, phí phải thu (lãi dự thu) tăng vọt hơn 47%, lên mức 4.195 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2019, nợ xấu theo dư nợ cho vay của SeAbank giảm từ 1,51% đầu kỳ xuống mức 1,31%, tương ứng hơn 1.220 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý là SeABank ghi nhận nợ tồn đọng chờ xử lý giảm từ 701 tỷ của đầu kỳ xuống 435 tỷ đồng trong kỳ này.

Theo SeABank, tại ngày 30/9/2019, các khoản cho vay Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đang được phân loại nợ và trích lập dự phòng theo chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN