SeABank sắp phát hành cổ phiếu tăng vốn lên hơn 12.000 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa thông qua thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 9,369 tỷ đồng lên 12.088 tỷ đồng.
Theo đó, thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là ngày 21/9, thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 21/9. Thời gian đăng ký và chuyển nhượng quyền mua cổ phần từ 22/9 đến 15/10.
SeABank sap phat hanh co phieu tang von len hon 12.000 ty dong
 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 mới đây của SeABank, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 9,369 tỷ đồng lên tối đa 12,088 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 29% thông qua 2 đợt. 

Đợt 1, Ngân hàng sẽ phát hành gần 131.17 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ 14% được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019.

Đợt 2, Ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 140.7 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Thời điểm, phương thức và giá bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.

Trước đó, SeABank đã giữ mức vốn điều lệ 4,466 tỷ đồng trong suốt 5 năm 2013-2017. Mãi đến năm 2018, SeABank mới tăng vốn lên 7,688 tỷ đồng sau khi phát hành thêm hơn 222 triệu cp. Và năm 2019, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 9,369 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu.

Năm 2020, SeABank đặt chỉ tiêu tổng tài sản tăng trưởng 12%, nguồn vốn huy động và giấy tờ có giá tăng 13.8%, dư nợ tín dụng tăng 13.6% so với năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 1,506 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.
 6 tháng đầu năm của Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 669 tỷ đồng và gần 518 tỷ đồng, tăng 64% và 61% nhưng còn cách xa kế hoạch đề ra.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN