Searefico trả cổ tức 7%, đề ra kế hoạch lãi sau thuế 86 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Searefico dự chi hơn 21 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông và đặt mục tiêu năm 2020 lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng.
 

Hội đồng quản trị CTCP Kỹ nghệ Lạnh (Searefico, HoSE: SRF) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 20/12, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 7/1/2020. Như vậy, với gần 30,72 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Searefico dự kiến chi khoảng 21,5 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thông qua kế hoạch năm tài chính 2020. Cụ thể, Searefico đặt mục tiêu doanh số ký hợp đồng 2.500 tỷ đồng, doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 86 tỷ đồng.

Searefico tra co tuc 7%, de ra ke hoach lai sau thue 86 ty dong
 Searefico trả cổ tức 7%, đề ra kế hoạch lãi sau thuế 86 tỷ đồng.

Cuối tháng 11, Công ty cũng thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%. Đồng thời, cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh room ngoại.

Song song đó, Searefico còn toan tính khi mở rộng đầu tư hơn trong lĩnh vực bất động sản.

Bằng chứng là Công ty công bố việc góp 99% vốn để thành lập Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Searefico có vốn điều lệ 70 tỷ đồng và góp 98.4% vốn để thành lập Công ty Bất động sản Seareal vốn điều lệ 100 tỷ đồng trong tháng 9/2019.

Trong quý 3, Searefico báo lãi ròng 30,5 tỷ đồng, tăng 148% so với cùng kỳ. Điều này góp phần làm cho lãi ròng của Searefico đạt gần 52 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 56% dù doanh thu giảm 2% xuống còn 998 tỷ đồng.

Như vậy, Searefico đã thực hiện gần 59% kế hoạch doanh thu và 81% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2019 sau 9 tháng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN