SHB của bầu Hiển đánh đổi giữa lợi nhuận và nợ xấu

(Vietnamdaily) - Đánh đổi cho chỉ tiêu lợi nhuận 9 tháng tăng mạnh 54% là nợ xấu của SHB cũng leo thang lên 2,86% vào thời điểm cuối kỳ.

9 tháng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 62% và gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 5,408 tỷ đồng và 351 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lại tăng 11% trong khi lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm 43%.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB trong 9 tháng đầu năm tăng đến 79%, ghi nhận 3,349 tỷ đồng.

Mặc dù trích lập dự phòng gấp 2.6 lần cùng kỳ lên mức 1,087 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế của SHB vẫn tăng 54% so với cùng kỳ, đạt gần 2,262 tỷ đồng và gần 1,808 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm SHB thực hiện được 74% so với kế hoạch lãi trước thuế 3,068 tỷ đồng năm 2019.

SHB cua bau Hien danh doi giua loi nhuan va no xau
 

Tại thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của SHB đạt gần 357,239 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Chủ yếu nhờ cho vay khách hàng tăng 17%, tài sản có khác tăng 49% và các khoản phải thu tăng 71% so với đầu năm. 

Tiền gửi của khách hàng tại SH cũng đạt mức gần 246,240 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 16% so với đầu năm, đồng thời nợ xấu cũng tăng 39% lên mức hơn 7,227 tỷ đồng. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) gấp 2.3 lần và nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 61% so với đầu năm.

 Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của SHB tăng từ 2,4% của đầu năm lên mức 2.86%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB vẫn duy trì dưới mệnh giá trong vòng 1 năm qua, hiện đang giao dịch tại mức 6.700 đồng/cổ phiếu vào sáng 31/10, giảm 10,6%.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN