Sợi Thế Kỷ thay Chủ tịch, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 9% năm 2020

(Vietnamdaily) - Hội đồng quản trị CTCP Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) vừa thông qua dự báo kinh doanh năm 2020 và đề xuất phương án chia cổ tức năm 2019.
 

Cụ thể, Hội đồng quản trị Sợi Thế Kỷ dự báo doanh thu thuần năm 2020 gần 2.558 tỷ đồng, tăng 15% so thực hiện năm 2019. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 264 tỷ đồng và 235 tỷ đồng, tăng 4% và 9%.

Năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 2.229 tỷ đồng, giảm 7% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 20% lên 215 tỷ đồng.

So với kế hoạch lãi sau thuế đặt ra trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Con số lợi nhuận năm 2019 cũng là lớn nhất từ trước tới nay của Sợi Thế Kỷ.

Soi The Ky thay Chu tich, dat muc tieu loi nhuan tang 9% nam 2020
Sợi Thế Kỷ thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.  

Với kết quả trên, Công ty dự kiến chi trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Ước tính Sợi Thế Kỷ phải chi ra hơn 106 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị cũng thông qua đơn từ nhiệm của ông Đặng Triệu Hoà khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 14/2 và bầu bà Đặng Mỹ Linh thay thế.

Được biết, ông Đặng Triệu Hoà sinh năm 1969, ông tham gia là Chủ tịch kiêm Giám đốc Sợi Thế Kỷ từ năm 2000.

Còn bà Đặng Mỹ Linh hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời có mối quan hệ là em gái ông Hoà. Thời gian gần đây, bà Linh đã mua thêm gần 4 triệu cổ phiếu Công ty, nâng tỷ lệ sở hữu lên 14,33% vốn, tương ứng hơn 10 triệu cổ phần.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN