Tài chính Công đoàn Dầu khí tiếp tục báo lỗ, vốn âm hơn 174 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Lỗ luỹ kế của công ty lên tới 477 tỷ đồng, vượt cả vốn góp chủ sở hữu (300 tỷ đồng) khiến vốn chủ sở hữu âm 174 tỷ đồng.
CTCO Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (PFI) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2020 với doanh thu thuần phát sinh vởn vẹn hơn 184 ngàn đồng, trong khi cùng kỳ không phát sinh.
Bù lại doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 206 triệu đồng, giảm nhẹ so mức 275 triệu của cùng kỳ.
Tai chinh Cong doan Dau khi tiep tuc bao lo, von am hon 174 ty dong
 
Tuy nhiên, điều đáng nói là chi phí tài chính tăng vọt từ 632 ngàn đồng của cùng kỳ lên hơn 1,6 tỷ đồng.
Cộng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1,8 tỷ đồng. Do đó, sau cùng công ty ghi nhận lỗ ròng hơn 25 triệu đồng, giảm so mức lỗ 1,5 tỷ của cùng kỳ.
Mức lỗ này nâng lỗ luỹ kế của công ty lên tới 477 tỷ đồng, vượt cả vốn góp chủ sở hữu (300 tỷ đồng) khiến vốn chủ sở hữu âm 174 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6/2020, PFI có tổng tài sản gần 310 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ. Trong đó tập trung nhiều ở các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 223 tỷ đồng chủ yếu là chứng khoán kinh doanh (204 tỷ đồng) đồng thời công ty cũng phải dự phòng giảm giá chứng khoán tới gần 198 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN