Tăng vọt trích lập dự phòng, ACB báo lợi nhuận quý 2 xấp xỉ cùng kỳ

(Vietnamdaily) - Do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ACB tăng vọt 295% nên lợi nhuận sau thuế quý 2 giảm nhẹ 0,72% so với cùng kỳ.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) ghi nhận 3.112 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2019. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng vọt tới 122% khi đạt 153 tỷ đồng. Còn lại hầu hết các chỉ tiêu khác đều suy giảm.
Đáng ghi nhận là lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư lật ngược thế cờ từ lỗ lần lượt là 4 tỷ và 27 tỷ của cùng kỳ sang có lãi 71 tỷ và 313 tỷ đồng. 
Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm gần 18% về mức 426 tỷ đồng; hoạt động khác cũng lao dốc 95% về mức gần 22 tỷ đồng; thu nhập từ góp vốn mua cổ phần giảm 45% xuống hơn 4 tỷ đồng.
Kỳ này chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt 295% lên tới 439 tỷ đồng, tức gấp gần 4 lần. Lợi nhuận sau thuế 1.521,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,72% so với cùng kỳ.
Tang vot trich lap du phong, ACB bao loi nhuan quy 2 xap xi cung ky
 
Luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận thuần của ACB ghi nhận 4.352 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 532 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 3.058,7 tỷ đồng, tăng hơn 5,5% so cùng kỳ.
Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản có của ACB ở mức 396.760 tỷ đồng, tăng 13.246 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 283.755 tỷ đồng, tăng 5,6% so đầu kỳ. Các khoản lãi phí phải thu giảm mạnh 27% về còn 2.670 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ, tiền gửi của khách hàng tăng 7,28% lên mức 330.551 tỷ đồng. ACB ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối tới 9.329 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ vay, nợ xấu của ACB tăng mạnh 32% lên mức 1.918 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,54% lên 0,68%.
Trong tổng nợ cho vay này của ACB không bao gồm 2.082 tỷ đồng cho vay khách hàng của ACBS.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN