Tập đoàn EVN ước lãi 950 tỷ đồng năm 2019

(Vietnamdaily) - Lợi nhuận Công ty mẹ - EVN ước đạt 950 tỷ đồng, tất cả các tổng công ty đều có lợi nhuận đạt kế hoạch.
 

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 25/12, đại điện của EVN cho biết tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2019 ước đạt 393.230 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018, trong đó doanh thu bán điện là 387.675 tỷ đồng, tăng 16%.

Lợi nhuận Công ty mẹ - EVN ước đạt 950 tỷ đồng, tất cả các tổng công ty đều có lợi nhuận đạt kế hoạch.

Tap doan EVN uoc lai 950 ty dong nam 2019
 Tập đoàn EVN năm 2019 ước tính lãi 950 tỷ đồng

EVN bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước, tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn EVN ước tính đến cuối năm 2019 là 712.678 tỷ đồng (tăng 6.174 tỷ đồng so với năm 2018), trong đó vốn chủ sở hữu là 219.092 tỷ đồng (tăng 1.646 tỷ đồng).

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN năm 2019 đạt 231,1 tỷ kWh, tăng 8,85% so với năm 2018. Trong đó, điện sản xuất từ các nhà máy điện của Công ty mẹ EVN là 41,55 tỷ kWh.

Điện thương phẩm năm 2019 đạt 209,42 tỷ kWh, tăng 8,87% so với năm 2018. Công tác điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện, thị trường điện đã bám sát nhu cầu phụ tải, khai thác tối ưu các nguồn điện trong hệ thống.

Trong năm 2020, EVN sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện, phấn đấu hoàn thành các dự án: Thủy điện Thượng Kon Tum và 4 dự án điện mặt trời (249MWp), gồm: Phước Thái 1, Sê San 4, Phước Thái 2, Phước Thái 3. Khởi công 2 dự án: Nhiệt điện Quảng Trạch I và thủy điện Hoà Bình mở rộng.

EVN cũng khởi công 218 công trình và hoàn thành 240 công trình lưới điện 110-500kV, trong đó tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, như: Đường dây 500kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2 (hoàn thành tháng 6/2020); lưới điện đồng bộ Nhiệt điện BOT Hải Dương, Nghi Sơn 2; giải tỏa công suất nguồn NLTT và nguồn thủy điện Tây Bắc; lưới điện liên kết đấu nối nguồn điện từ Lào về Việt Nam; các công trình trọng điểm cấp điện cho miền Nam, TP Hà Nội và các phụ tải quan trọng.

Một số mục tiêu chủ yếu năm 2020 của EVN

- Điện sản xuất và mua: 251,62 tỷ kWh, tăng 8,9% so với năm 2019;

- Điện thương phẩm: 227,99 tỷ kWh, tăng 8,9% so với năm 2018;

- Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: phấn đấu giảm SAIDI xuống 400 phút;

- Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 6,5%;

- Chỉ số tiếp cận điện năng: duy trì vị trí trong ASEAN 4;

- Đầu tư xây dựng: tổng giá trị 93.216 tỷ đồng;

- Năng suất lao động tăng 8-10%;

- Bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN