Thêm một nhà băng báo lãi ròng 2019 trên 10.000 tỷ, cho vay tăng khủng

(Vietnamdaily) - Cho vay khách hàng tăng 44% lên 227.885 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 15% lên 231.296 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2019, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, TCB) đạt lãi thuần 14.258 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ lên 3.253 tỷ đồng.

Them mot nha bang bao lai rong 2019 tren 10.000 ty, cho vay tang khung
 Thêm một nhà băng báo lãi ròng 2019 trên 10.000 tỷ, cho vay tăng khủng

Trừ chi phí hoạt động, Techcombank lãi trước trích lập hơn 13.755 tỷ đồng, cao hơn 10% so với năm trước.

Chi phí dự phòng hơn 917 tỷ đồng, giảm 50% so với năm trước. Nhờ đó, lãi trước thuế của Techcombank đạt 12.838 tỷ đồng, tăng 20% và vượt 9% kế hoạch năm.

Lãi sau thuế đạt 10.075 tỷ đồng, tăng 19%. Riêng quý 4, lãi sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ tăng 34% lên 3.029 tỷ đồng.

Tính đến cuối 2019, tổng tài sản đạt 383.699 tỷ đồng, cao hơn 20% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 44% lên 227.885 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 15% lên 231.296 tỷ đồng.

Nợ xấu ở mức 1,33%, giảm so mức 1,75% của đầu năm, trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm hơn 2.554 tỷ đồng.

Techcombank đang nắm hơn 30.396 tỷ đồng trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành, bên cạnh hơn 14.807 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và gần 20.300 tỷ đồng trái phiếu do các tổ chức tín dụng trong nước phát hành. 

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN