Thủy sản Cửu Long An Giang trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 120%

(Vietnamdaily) - Thủy sản Cửu Long An Giang đặt kế hoạch lãi giảm 53%, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 120%...
 

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HoSE: ACL) đặt kế hoạch doanh thu thuần giảm 5% còn 1.350 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 75 tỷ đồng, giảm 53% so với năm 2019. Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 trong khoảng 5-10%.

Theo báo cáo quý 1 mới đây, ACL ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ còn 1 tỷ đồng, giảm đến 98% so với cùng kỳ do ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19 khiến sản lượng xuất khẩu sang các thị trường giảm sâu.

Thuy san Cuu Long An Giang tra co tuc bang co phieu ty le 120%
 

Bên cạnh đó, đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 120% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 120 cổ phiếu mới). Tổng khối lượng phát hành là 27,4 triệu cổ phiếu và qua đó tăng vốn điều lệ lên 502 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán gần nhất. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2019 là 408 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý 3-4/2020.

Ngoài ra, đại hội còn thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Minh Tuấn và thay thế bằng ông Trần Văn Thả; đồng thời thông qua việc ông Nguyễn Xuân Hải sẽ giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN