Trước ngày đổi chủ, cổ phiếu Cotecland đang bằng ly trà đá bất ngờ tăng trần 20 phiên liên tiếp

(Vietnamdaily) - Cổ phiếu CLG của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (Cotecland, HoSE: CLG) gây bất ngờ khi ghi nhận chuỗi 20 phiên tăng trần liên tiếp (từ ngày 21/10 đến 15/11).
 

Kết thúc phiên 15/11, cổ phiếu CLG có giá 5.490 đồng, tăng trên 250% trong vòng 1 tháng qua.

Giá cổ phiếu bằng ly trà đá
Trong thời gian dài trước đó, cổ phiếu CLG thể hiện khá đúng sức khỏe nội tại của doanh nghiệp này khi giá chưa bằng ly trà đá, trượt dài quanh vùng 2.000 - 3.000 đồng/cổ phiếu trong suốt cả năm, thanh khoản rất thấp.
Đáng nói, cổ phiếu CLG còn đang trong diện cảnh báo giao dịch kể từ ngày 3/5 do Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.
Truoc ngay doi chu, co phieu Cotecland dang bang ly tra da bat ngo tang tran 20 phien lien tiep
 Cổ phiếu CLG bất ngờ bật trần 20 phiên kể từ ngày 21/10.

Xét về kết quả kinh doanh, Công ty báo cáo tình hình không khả quan khi quý 3 lỗ 6,3 tỷ đồng, nâng tổng lỗ trong 9 tháng lên 116,7 tỷ, ngoài ra có rất nhiều vấn đề kiểm toán đưa ra trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019.

Theo đó, kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ đối với khoản doanh thu từ việc chuyển nhượng quyền thuê đất tại khu công nghiệp Đông An cho CTCP thương mại sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh với số tiền hơn 15 tỷ đồng chưa xác định và không kết chuyển vốn tương ứng.

Đồng thời, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản phải thu ngắn hạn (là khoản công ty cho vay với lãi suất 0%).

Theo kế hoạch năm 2019, Cotecland đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 285 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn hơn 3 tỷ đồng, giảm 42% so năm 2018.

Trong khi 9 tháng ôm lỗ 116,7 tỷ đồng như vậy thì biết bao giờ Cotecland mới có thể hoàn thành kế hoạch đặt ra?

Sẽ có sự đổi chủ?

Từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Cotecland nhiều lần công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/8.

Theo đó, Công ty miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) phụ trách Kỹ thuật đối với ông Phạm Hoàng Phương. Bổ nhiệm ông Trần Nhất Nguyên, ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) giữ chức vụ Phó TGĐ  phụ trách Kinh tế - Kế hoạch của Công ty.

Đồng thời, Cotecland đã tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc và tái bổ nhiệm Ủy viên HĐQT Lê Bá Tiến giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách Tài chính, đồng thời kiêm luôn chức vụ Kế toán trưởng (từ ngày 12/8).

Vài ngày sau đó, Cotecland đưa ra thông báo về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh là nhân viên kiêm nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 18/10.

Gần đây nhất vào ngày 6/11, Công ty mới thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách lĩnh vực Vật tư, Sản xuất công nghiệp và Nội chính đối với ông Đào Đức Cường kể từ ngày 15/7.

Theo đó, Công ty đã chậm công bố thông tin về việc miễn nhiệm đối với ông Đào Đức Cường. Giải trình về điều này, Công ty cho biết do thay đổi nhân sự tiếp nhận hồ sơ liên tục nên đã bỏ sót công bố thông tin kịp thời theo đúng thời hạn quy định.

Truoc ngay doi chu, co phieu Cotecland dang bang ly tra da bat ngo tang tran 20 phien lien tiep-Hinh-2
 Hàng loạt biến động nhân sự xảy ra với Cotecland từ sau ĐHĐCĐ thường niên.
Theo thông tin công bố trên website của Cotecland, ngày 3/12 tới, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường nhằm đưa ra các vấn đề liên quan đến thay đổi nhân sự của Công ty.
Theo đó, nội dung mà Công ty dự kiến đưa ra trong Đại hội cổ đông bất thường lần này là:
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu lại - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu lại Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
Rối ren nhiều vấn đề nhân sự chưa được giải quyết, tình hình kinh doanh tràn ngập trong thua lỗ, vì sao cổ phiếu CLG của Cotecland vẫn cứ trần “tím” 20 phiên?
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN