Trước thềm đại hội cổ đông, Ngân hàng Eximbank công bố Chủ tịch mới

(Vietnamdaily) - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa cho biết ông Yasuhiro Saitoh sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay ông Cao Xuân Ninh.
 

Ngày 25/6, HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT theo đúng các quy định của pháp luật và theo đó, HĐQT đã chấp thuận cho ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, HĐQT đã thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao bầu Ông Yasuhiro Saitoh – hiện đang giữa vị trí Phó Chủ tịch HĐQT sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Ngân hàng này cho biết, đến nay Eximbank đang hoạt động ổn định, hiệu quả và kiểm soát tốt các hoạt động hàng ngày. Điều này khẳng định HĐQT Eximbank hiện nay với sự dẫn dắt của ông Cao Xuân Ninh - Chủ tịch HĐQT đã điều hành có trách nhiệm và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản trị Eximbank.

Việc này được thể hiện thông qua tổ chức hàng loạt các cuộc họp và ban hành nhiều Nghị quyết để thể hiện chức trách giao phó, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

Điều đó thể hiện trong kết quả kinh doanh của Ngân hàng này, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020, nhiều chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng nguồn thu chính từ lãi thuần cho vay (chiếm 82% tổng nguồn thu lãi) vẫn tăng nhẹ giúp cho lãi ròng tăng khá.

Tính đến 31/03/2020, tổng tài sản của Eximbank giảm 6% so với đầu năm, chỉ còn gần 157,171 tỷ đồng. Cho vay khách hàng (giảm 4%) và tiền gửi khách hàng (giảm 7%) đều sụt giảm so với đầu năm, chỉ còn gần 108,870 tỷ đồng và 129,108 tỷ đồng.

Truoc them dai hoi co dong, Ngan hang Eximbank cong bo Chu tich moi
EIB có Chủ tịch mới. 

Nợ xấu của Eximbank tính đến 31/03/2020 tăng 4% so với đầu năm, ghi nhận gần 2,018 tỷ đồng, chủ yếu do tăng nợ dưới tiêu chuẩn (tăng 6%) và nợ nghi ngờ (tăng 25%). Dẫn đến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ của Ngân hàng tăng lên 1.85% so với 1.71% hồi đầu năm.

Trong kỳ, dù cho vay khách hàng giảm so với cùng kỳ 2019, nhưng nguồn thu chính là lãi thuần từ hoạt động cho vay vẫn tăng nhẹ 3%, đạt 855 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kinh doanh khác đều giảm, như: Lãi từ dịch vụ giảm 5%, còn 75,4 tỷ đồng; Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 37%, còn 29 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động khác giảm nhẹ 3%, còn 36,4 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động cũng được tiết giảm 6,5% còn 629 tỷ đồng. Trong kỳ, Eximbank hoàn nhập trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 35 tỷ đồng góp phần giúp lợi nhuận trước thuế tăng 30%, đạt 457 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cũng tăng tương ứng 30% so với cùng kỳ 2019, đạt 366 tỷ đồng.

Ngày 30/6 tới đây, Eximbank sẽ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2020. Cùng ngày, Eximbank cũng sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường cùng ngày với ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường này được quyết định sau khi nhận được kiến nghị của nhóm cổ đông lớn Eximbank là cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) nắm 15% vốn tại Eximbank.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN