TTC Sugar dự kiến tăng vốn tối đa 20%, trả cổ tức tỷ lệ từ 6-8%

(Vietnamdaily) - CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho niên độ 2019 – 2020 (từ 1/7 tới 30/6) vào ngày 28/10 tới.

Theo tài liệu được công bố, TTC Sugar đặt kế hoạch niên độ 2020-2021 cho doanh thu đạt 14.358 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 662 tỷ đồng, tăng 12% và 32% so với thực hiện niên độ trước.

Công ty cũng lên kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ từ 6% đến 8%. Bên cạnh đó, TTC Sugar cũng dự định chia cổ tức cho nhóm cổ phiếu ưu đãi với mức cố định 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cả cổ tức trả trước đó).

Niên độ 2019-2020, Công ty báo doanh thu thuần đạt 12.889 tỷ đồng, tăng gần 19% so niên độ trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 512 tỷ đồng, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 364 tỷ đồng, tăng 36%.

Về sản lượng, sản lượng mía ép trong năm tài chính vừa qua đạt 1.838 ngàn tấn, giảm 20% so với năm trước đó. Sản lượng đường xuất đạt 608 ngàn tấn, tăng 12% so với cùng kỳ. Sản lượng đường tiêu thụ đạt 1.056 ngàn tấn, tăng trưởng 41% so với năm tài chính 2018-2019.

TTC Sugar du kien tang von toi da 20%, tra co tuc ty le tu 6-8%
 TTC Sugar dự định tăng vốn lên tối đa 20%.

Công ty cho biết, năm 2020 dù khó khăn, nhưng đây cũng là năm đầu tiên ngành đường Việt Nam mở cửa theo nội dung hiệp định ATIGA, nên Công ty thực hiện vượt 18% cho kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

Với kết quả khả quan này, TTC Sugar trình cổ đông cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu.

Ngoài ra, Công ty còn trình cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn dưới 20% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán.

Cụ thể, TTC Sugar có thể phát hành tối đa 121,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán sẽ được công ty thỏa thuận với các nhà đầu tư. Số tiền thu về dùng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN