Từ đầu 2020, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn tối đa là 40%

Từ 1/1/2020 đến 30/9/2020, tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 40%.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 22/2019 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2020, quy định lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. 

Theo đó, từ 1/1/2020 đến 30/9/2020, tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 40%. Giai đoạn 1/10/2020 - 30/9/2021 tỷ lệ tối đa là 37%; từ 1/10/2021 đến 30/9/2022 là 34%; sau 1/10/2022 là 30%. 

Tu dau 2020, ty le von ngan han cho vay trung, dai han toi da la 40%
 

Bên cạnh giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, NHNN tăng hệ số rủi ro kinh doanh bất động sản từ 150% lên 200%.

Đối với các khoản phải đòi khác có giá trị từ 4 tỷ đồng trở lên (sau khi trừ đi khoản phải đòi của khách hàng đã áp dụng hệ số rủi ro 50%) sẽ bị áp hệ số rủi ro 120%, có hiệu lực từ 1/1/2020 đến hết 31/12/2020 và sau đó sẽ nâng lên 150% từ 1/1/2021. 

Trong dự thảo, các khoản phải đòi của cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống mà dư nợ gốc của một khách hàng có giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên thì hệ số rủi ro là 150%.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN