Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước sắp nhận về 2.300 tỷ đồng cổ tức từ GVR

(Vietnamdaily) - GVR sẽ trả cổ tức 6% bằng tiền mặt, tương đương 600 đồng/cp. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi 2.400 đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019 là ngày 23/9, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 22/9.

GVR sẽ trả cổ tức 6% bằng tiền mặt, tương đương 600 đồng/cp. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi 2.400 đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trong cơ cấu cổ đông, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất tại GVR, với tỷ lệ sở hữu là 96,77% vốn điều lệ. Như vậy, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ thu về hơn 2.300 tỷ đồng cổ tức từ Công ty.

Uy ban Quan ly von Nha nuoc sap nhan ve 2.300 ty dong co tuc tu GVR
GVR sắp chi 2.400 tỷ trả cổ tức. 

Năm 2020, Tập đoàn Cao su đề ra kế hoạch doanh thu thuần là 24.647 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.029 tỷ đồng, tăng 5%. Mức cổ tức dự kiến duy trì ở mức 6%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19, GVR có doanh thu bán niên năm 2020 giảm 22% còn 5.953 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm 23% xuống 842 tỷ đồng và mới hoàn thành 21% kế hoạch năm. 

Đáng chú ý, trong kỳ bán niên, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của GVR âm hơn 1.644 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 962 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các khoản phải thu giảm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của GVR ở mức hơn 77.787 tỷ đồng, giảm 730 tỷ đồng so với con số đầu năm. Nợ phải trả xấp xỉ đầu năm, ở mức 27.487 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn là 2.780 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN