Viet Capital Bank niêm yết HNX ngày 9/7 với giá tham chiếu 10.700 đồng/cp

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận hơn 317 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) niêm yết vào ngày 9/7 với giá tham chiếu 10.700 đồng/cp.
Theo bản cáo bạch, ngân hàng có một cổ đông lớn duy nhất là CTCP Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn, nắm giữ hơn 40,8 triệu cổ phiếu tương ứng 12,88% vốn. Hiện tại, cổ đông sáng lập ngân hàng đã chuyển nhượng hết và không nắm giữ cổ phiếu. Viet Capital Bank chỉ có một công ty con duy nhất sở hữu 100% vốn là công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Bản Việt (AMC).
Năm 2020, Viet Capital Bank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 27% thực hiện năm trước. Tổng tài sản đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt 40.000 tỷ đồng, tăng 16%, đây cũng là mức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. 
Năm 2019, ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 126 tỷ đồng, tăng 34% năm trước. Bản Việt là ngân hàng thứ 12 được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng Quy định tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) trước thời hạn.
Tính đến 31/3, lợi nhuận trước thuế đạt 48 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Ngân hàng đã mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC trước hạn và sạch nợ xấu tại VAMC.
Theo Khổng Chiêm/NĐH

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN