Vietbank đặt kế hoạch lợi nhuận 2020 giảm thấp nhất tới 51%

(Vietnamdaily) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông sắp tới với 3 kịch bản hoạt động cho năm 2020 cùng mục tiêu tăng vốn và đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn HoSE.
Thứ nhất, với kế hoạch kinh doanh tối thiểu, theo chỉ đạo của NHNN, Vietbank đưa ra mức dư nợ tín dụng trong năm 2020 tối đa 44,908 tỷ đồng; tổng huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) là 59,760 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và tăng 15%.
Tổng tài sản dự kiến là 79,289 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2019. 

Thứ hai, trong điều kiện được NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, giảm 10% so với thực hiện năm 2019. 

Tổng dư nợ cho vay khách hàng của Vietbank đặt ra là 47,057 tỷ đồng và tổng huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) 62,359 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 20% so với thực hiện năm 2019. Mục tiêu tổng tài sản đạt 82,736 tỷ đồng, tăng 20% so với kết quả năm 2019.

Thứ ba, cũng trong điều kiện được NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Vietbank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế 2020 ở mức 613 tỷ đồng, bằng với kết quả đạt được của năm 2019. 

Mục tiêu tổng dư nợ cho vay khách hàng và tổng huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) theo kế hoạch phấn đấu được dự kiến tăng 22% và 25% so với thực hiện năm 2019, lên mức 50,000 tỷ đồng và 65,000 tỷ đồng.

Vietbank dat ke hoach loi nhuan 2020 giam thap nhat toi 51%
 

Riêng trong quý 1/2020, Vietbank tăng 25% trích lập dự phòng so với cùng kỳ năm trước, lên mức gần 30 tỷ đồng nhưng vẫn thu về lợi nhuận sau thuế hơn 183 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với quý 1/2019.

Tại ngày 31/3/2020, tổng tài sản của Vietbank đạt gần 69,359 tỷ đồng, suýt soát đầu năm, chủ yếu là các khoản lãi, phí phải thu đạt hơn 2,027 tỷ đồng, tăng 26%, trong khi cho vay khách hàng chỉ tăng 3%, ghi nhận hơn 42,083 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn, Vietbank ghi nhận tiền gửi của khách hàng tăng 5% so với đầu năm, đạt hơn 52,007 tỷ đồng, trong khi tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác giảm 23%, chỉ còn 6,495 tỷ đồng.

Cuối quý 1/2020, tổng nợ xấu của Vietbank đã tăng 6% so với đầu năm, ghi nhận gần 572 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1.32% lên mức 1.36%.

Tăng vốn thêm hơn 600 tỷ và đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán

Trong năm nay, Vietbank cũng lên phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 629 tỷ đồng, tương đương tăng 15% so với cuối năm 2019 bằng việc phát hành 62.87 triệu cổ phiếu trả tức cho cổ đông hiện hữu. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ được lấy từ lợi nhuận giữ lại của năm 2017-2019 với số tiền gần 629 tỷ đồng.

Theo Vietbank, trước khi hoàn tất triển khai phương án tăng vốn điều lệ Vietbank từ 4,190 tỷ đồng lên mức 4,819 tỷ đồng thì Ngân hàng phải xử lý xong trái phiếu đặc biệt bán nợ cho VAMC.

Một nội dung cũng không kém phần quan trọng là Vietbank sẽ trình cổ đông thông qua việc niêm yết trên thị trường chứng khoán khi ngân hàngđã đáp ứng điều kiện niêm yết trên sàn HoSE.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN