Vietcombank báo lãi 6 tháng suy giảm, nợ xấu tăng

(Vietnamdaily) - Lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm của Vietcombank suy giảm nhưng nợ xấu vẫn tăng.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) công bố báo cáo tài chính hợp quý 2/2020 với thu nhập lãi thuần giảm 5,8% xuống mức 8.076,8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại tăng 7,5% lên mức 1.155,7 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng mạnh 17% lên 821 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh cũng tăng 76% khi đạt 33 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần gấp 2,2 lần lên 360 tỷ đồng.
Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác lại lao dốc tới gần 58% xuống còn gần 286 tỷ đồng.
Kỳ này, chi phí hoạt động của Vietcombank giảm đáng kể 23% về còn 3.118 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ nhích nhẹ lên 1.856 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông ngân hàng Vietcombank đạt 4.610 tỷ đồng trong quý 2, tăng 5,7% so cùng kỳ.
Vietcombank bao lai 6 thang suy giam, no xau tang
 
Tuy nhiên, luỹ kế 6 tháng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần 21% lên mức 4.008 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông ngân hàng đạt 8.787,8 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. 
Tại thời điểm 30/6/2020, tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của Vietcombank giảm 3% về mức 1,18 triệu tỷ đồng.  
Cho vay khách hàng của Vietcombank ghi nhận 770.744 tỷ đồng, tăng 4,9% so đầu kỳ. Tiền gửi của khách hàng cũng tăng khá 5,6% lên mức 981.218 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ vay, nợ xấu của Vietcombank kỳ này tăng 10,8% lên mức 6.433 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 0,79% của đầu kỳ lên 0,83%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN