Vietcombank báo lãi quý 4/2019 lao dốc do chi phí hoạt động tăng gấp đôi

(Vietnamdaily) - Vietcombank báo lãi sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ giảm 16% xuống còn 4.397 tỷ đồng do chi phí hoạt động tăng gấp đôi.

Theo công bố của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB), quý 4/3029, lãi thuần hợp nhất đạt 8.640 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 14% lên 885,8 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 28% lên 842,6 tỷ đồng.

Do đó, tổng thu nhập hoạt động trong kỳ đạt 10.657 tỷ đồng, tăng 12%. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng gấp đôi lên 3.186 tỷ đồng khiến lãi thuần trước trích lập giảm 17% xuống 7.481 tỷ đồng. 

Vietcombank bao lai quy 4/2019 lao doc do chi phi hoat dong tang gap doi
 

Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm từ 2.400 tỷ của cùng kỳ xuống 1.971 tỷ đồng thì Vietcombank vẫn báo lãi sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ giảm 16% xuống còn 4.397 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2019, Vietcombank đạt lãi thuần 34.577 tỷ đồng, tăng 22% so với 2018. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 27% lên 4.309 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động ngoại hối cũng cao hơn 49% đạt 3.378 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong năm tăng 16% lên 15.819 tỷ đồng. Riêng chi phí nhân viên tăng 13% ở mức 8.668 tỷ đồng. 

Lãi thuần trước trích lập đạt 29.913 tỷ đồng, tăng 17%. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 8% còn 6.790 tỷ đồng đẩy lãi trước thuế tăng 27%, lên 23.122 tỷ đồng, tương đương vượt 15% kế hoạch năm. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 18.513 tỷ đồng, tăng 27%.

Tổng tài sản ở mức 1,22 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 17% lên 724.290 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,97%  đầu năm xuống còn 0,78%. Tiền gửi khách hàng là 928.413 tỷ đồng, tăng 16%.

Ngân hàng đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 33.669 tỷ đồng.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN