Vietnam Airlines báo lãi quý 4/2019 tệ nhất kể từ năm 2017

(Vietnamdaily) - So với kế hoạch đã được điều chỉnh giảm, Vietnam Airlines đã không hoàn thành khi chỉ thực hiện được 88% về doanh thu và 94% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.
 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 vừa công bố, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) báo doanh thu thuần giảm nhẹ 4% về mức 23.083 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp trong quý cũng giảm 44%, đạt 1.402 tỷ đồng. Do đó, biên lãi gộp giảm còn 6% từ mức hơn 10% của quý 4/2018.

Thêm vào đó, doanh thu tài chính trong quý 4/2019 giảm gần 60%, đạt 224 tỷ đồng, do Vietnam Airlines không còn ghi nhận khoản thu lớn từ lãi chênh lệch tỷ giá.

Thu không đủ chi khiến Công ty lỗ thuần trong hoạt động kinh doanh hơn 134 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi thuần hơn 241 tỷ đồng.

Nhờ các nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê lại máy bay (207 tỷ đồng) và thu nhập khác (133 tỷ đồng), sau khi trừ thêm các chi phí khác, Vietnam Airlines thoát lỗ trong gang tấc và ghi nhận lãi sau thuế trong quý 4 chỉ 3,6 tỷ đồng, kết quả tệ nhất trong các quý từ năm 2017 đến nay. Lãi ròng cũng chỉ đạt gần 35 tỷ đồng, giảm 96% so quý 4/2018.

Tổng kết cả năm 2019, Vietnam Airlines đạt doanh thu thuần 98.178 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so năm 2018 trong khi đó lãi ròng đạt 2.325 tỷ đồng, giảm 0,4%.

Vietnam Airlines bao lai quy 4/2019 te nhat ke tu nam 2017
 Vietnam Airlines báo lãi tệ nhất từ năm 2017.

Năm 2019, Vietnam Airlines đã có lần điều chỉnh giảm sốc kế hoạch đã được thông qua trước đó. Mục đích điều chỉnh là để "phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả và năng suất lao động; đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động".

Cụ thể, doanh thu hợp nhất điều chỉnh giảm hơn 7.100 tỷ đồng về còn 104.593 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 6,4%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì không đổi vẫn giữ là 3.362 tỷ đồng.

So với kế hoạch đã được điều chỉnh giảm, Vietnam Airlines đã không hoàn thành kế hoạch khi chỉ thực hiện được 88% kế hoạch doanh thu và 94% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Tính đến cuối năm 2019, Vietnam Airlines có tổng tài sản 76.360 tỷ đồng, giảm 6.030 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty lần lượt ở mức 6.507 tỷ đồng và 25.428 tỷ đồng, giảm 1.765 tỷ đồng và 4.765 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo kế hoạch năm 2020, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 25 triệu lượt hành khách và đạt 110.560 tỷ đồng doanh thu hợp nhất.

Cùng với đó, Hãng sẽ triển khai đề án phát triển đội tàu bay giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; tập trung thực hiện dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước - cổ đông đang năm 86,19% vốn điều lệ HVN đặt mục tiêu cho Vietnam Airlines phải đạt doanh thu 110.560 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 2.358 tỷ đồng trong năm 2020.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN