VinFast huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu, Vingroup tái cơ cấu công ty con

(Vietnamdaily) - Cùng trong ngày 13/9, Vingroup đã có hai thông báo quan trọng là bảo lãnh cho VinFast huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu và tái cơ cấu công ty con.

Ngày 13/9/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã thông qua việc Vingroup sẽ bảo lãnh thanh toán cho các nghĩa vụ của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast liên quan đến trái phiếu có tổng mệnh giá tối đa 5.000 tỷ đồng dự kiến phát hành năm 2019.

Cùng ngày, Vingroup quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tái cơ cấu công ty con và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Dự kiến thời gian lấy ý kiến từ 8/10 đến 30/11.

VinFast huy dong 5,000 ty dong trai phieu, Vingroup tai co cau cong ty con
 VinFast huy động 5,000 tỷ đồng trái phiếu, Vingroup tái cơ cấu công ty con

Trước đó, hãng đánh giá tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Vingroup ở mức B+, thay đổi triển vọng từ "ổn định" thành "tiêu cực".

Theo S&P, Vingroup tiếp tục tăng sử dụng nợ vay để đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp ôtô, lĩnh vực dự kiến phải chịu lỗ trong giai đoạn đầu, khiến các chỉ tiêu tài chính có thể kém khả quan hơn.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2019, tiền và các khoản tương đương của Vingroup tăng thêm 10.000 tỷ đồng, lên 23.549 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh hơn 23.000 tỷ đồng lên 73.341 tỷ đồng.

Ngược lại, vay nợ tài chính ngắn hạn tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng, lên 23.113 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn cũng tăng 6.000 tỷ lên gần 69.000 tỷ đồng.

Theo đó, tổng nguồn vốn của Vingroup cũng tăng từ 287.974 tỷ đồng đầu kỳ lên 338.356 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Trong các khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Vingroup tại thời điểm 30/6/2019, có ghi nhận hơn 15.736 tỷ đồng từ dự án Vinfast và 12.441 tỷ đồng từ dự án Vinhome Long Beach Cần Giờ.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN