Cổ đông DongABank không thông qua phương án tăng vốn

(Vietnamdaily) - Sáng 12/10, đại hội cổ đông bất thường 2019 của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) đã không thông qua phương án tăng vốn.

Theo công bố tại đại hội, báo cáo tài chính của DongABank được EY kiểm toán cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 33.221 tỷ đồng. Tổng huy động vốn từ khách hàng 60.794 tỷ đồng.

Để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, bảo đảm DongABank có giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức vốn tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định là 3.000 tỷ đồng, Ngân hàng phải thực hiện bổ sung vốn điều lệ.

Với tình hình hoạt động của Ngân hàng hiện nay, DongABank chỉ có thể tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ.

Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại, DongABank không thể thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được vì không thể đáp ứng các điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định. Do đó, DongABank chỉ có thể chọn hình thức phát hành còn lại là chào bán cổ phần riêng lẻ.

Cụ thể về phương án phát hành, DongABank dự kiến chào bán số cổ phần đủ số lượng để bảo đảm giá trị thực của vốn điều lệ đáp ứng tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần.

Số cổ phần dự kiến phát hành sẽ được chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp). Thời gian dự kiến chào bán là sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được sử dụng để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, nâng cao năng tài chính để DongABank tăng cường năng lực cạnh tranh, tiếp tục phát triển.

Ông Trần Đăng Phi – Phó Chánh thanh tra Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các mức cơ cấu lại DongABank theo đúng pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông, của người gửi tiền và đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi biểu quyết, chỉ có 63.11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý về phương án phát hành này. Do đó, phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ đã không được thông qua.

Lãnh đạo ngân hàng sẽ tiếp tục báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước để tìm hướng xử lý.

Co dong DongABank khong thong qua phuong an tang von, lo luy ke 35.480 ty dong
 Đại hội cổ đông của DongABank sáng 12/10.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN