Novaland báo lãi 9 tháng 1.107 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối rủng rỉnh 7.214 tỷ

(Vietnamdaily) - Novaland ghi nhận doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế trong quý 3 lần lượt đạt 1.506 tỷ đồng và 301 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,506 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí khác, Novaland báo lãi ròng gần 301 tỷ đồng, nâng lũy kế 9 tháng lên 1.107 tỷ đồng.

Novaland bao lai 9 thang 1.107 ty dong, loi nhuan chua phan phoi rung rinh 7.214 ty
 

Tại thời điểm cuối tháng 9/2019, tiền và các khoản tương đương của Novaland đạt mức 12.327 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn lại tăng 66%, lên 7.758 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tăng thêm gần 7%, lên mức 74.578 tỷ đồng. Về vay nợ tài chính, Novaland chuyển dịch tăng vay dài hạn hơn nhưng tính chung, vay nợ tài chính tăng thêm hơn 1.500 tỷ đồng.

Đáng nói, vốn chủ sở hữu của Novaland tại thời điểm cuối kỳ tăng mạnh thêm hơn 2.029 tỷ đồng để lên mức 22.490 tỷ đồng. Trong đó đóng góp lớn vào sự tăng trưởng này là nhờ mức tăng của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, khi chỉ tiêu này rủng rỉnh hơn 7.214 tỷ đồng. Ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức khủng nhất.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đóng cửa phiên 30/10 tại mức giá 59.300 đồng/cp, ghi nhận tăng gần 2% trong vòng 1 quý vừa qua.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN