Thủ Đức House bất ngờ bị phạt, truy thu thuế hơn 7,2 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thủ Đức House - TDH) vừa công bố quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền truy thu và nộp phạt hơn 7,2 tỷ đồng.
Thủ Đức House đã kê khai sai thuế giá trị gia tăng nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.
Thu Duc House bat ngo bi phat, truy thu thue hon 7,2 ty dong
 Tổng số tiền Thủ Đức House bị phạt và truy thu thuế là hơn 7,2 tỷ đồng.

Theo đó, Thủ Đức House bị phạt 1,2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 1,2 tỷ đồng, còn phạt về hành vi vi phạm thủ tục về thuế là 2,5 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với Thủ Đức House là truy thu hơn 6 tỷ đồng gồm thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 6 tỷ đồng, tiền chập nộp thuế hơn 30 triệu đồng, điều chỉnh giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng năm 2017 là 85,7 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền Thủ Đức House bị phạt và truy thu là hơn 7,2 tỷ đồng.

 Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2019 của Thủ Đức House, đa số các chỉ tiêu đều giảm so với báo cáo tự lập, song chi phí quản lý lại tăng 12,5%, lãi liên doanh liên kết lại giảm 16%. Do đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của TDH giảm mạnh từ 71 tỷ đồng xuống còn 57 tỷ đồng sau soát xét.

Theo giải trình của Thủ Đức House, doanh thu hoạt động tài chính giảm so với báo cáo tự lập do loại trừ sau kiểm toán các công ty liên doanh liên kết. Đồng thời, Thủ Đức House xác định lại thu nhập chịu thuế trong kỳ và phát sinh thêm các khoản doanh thu và chi phí chênh lệch tạm thời.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN