Cẩn trọng với thông tin quảng cáo Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị HP và Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

(Vietnamdaily) - Cục An toàn thực phẩm cảnh báo cẩn trọng với thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị HP trên website https://nhathuoclongchau.com.
Trong thời gian vừa qua trên website: https://nhathuoclongchau.com/thuc-pham-chuc-nang/hoan-nguyen-vi-hp-2x10-tue-duc-14349.html đang quảng cáo và bán sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị HP có nội dung quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.
Website https://hoannguyenvi.com/ đang quảng cáo và bán sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị có nội dung quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.
Can trong voi thong tin quang cao Tue Duc Hoan Nguyen Vi HP va Tue Duc Hoan Nguyen Vi
Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị HP quảng cáo sai bản chất. 
Các sản phẩm này do Công ty Cổ phần Đông y Tuệ Đức (địa chỉ: Số 8/6 phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.
Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/
Trong quá trình xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Hoàng Phúc

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN