Cảnh cáo, yêu cầu bố trí công việc khác đối với Chủ tịch, Tổng Giám đốc VEC

Cả Chủ tịch và Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đều bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và yêu cầu bố trí công việc khác.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44 của UBKT Trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, tại kỳ họp thứ 46 vừa diễn ra UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với hàng loạt các cán bộ thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Cụ thể, thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc VEC.
Cảnh cáo ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC. Khiển trách ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC.
Canh cao, yeu cau bo tri cong viec khac doi voi Chu tich, Tong Giam doc VEC
Ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đường cao tốc 
UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VEC nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo quy định. Ban cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính và kịp thời bố trí công tác khác đối với ông Mai Tuấn Anh và ông Trần Văn Tám.
Trước đó, theo kết luận của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã vi phạm Quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, để nội bộ Lãnh đạo Tổng Công ty mất đoàn kết nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng.
Cũng theo kết luận của UBKT Trung ương, ông Mai Tuấn Anh, Trần Quốc Việt, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy. Ông Trần Văn Tám, Nguyễn Văn Nhi, Lê Quang Hào cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.
Theo Văn Kiên/Tiền Phong

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN