Sáng 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

(VietnamDaily) - Sáng 12/10, Chương trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.
Theo chương trình Đại hội, trong phiên trù bị diễn ra chiều 11/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sẽ đến dự và phát biểu Chỉ đạo Đại hội. Trong ngày làm việc thứ nhất, theo chương trình dự kiến, các đại biểu sẽ nghe trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Trong buổi chiều cùng ngày, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị; Đại hội biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII; Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị...
Sang 12/10, Tong Bi thu, Chu tich nuoc du Dai hoi Dang bo TP Ha Noi
 Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cuối giờ chiều ngày làm việc thứ nhất, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII; tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
Trong ngày làm việc thứ hai (13/10), các đại biểu sẽ nghe Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
Liên quan đến công tác bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, ông Huệ cho rằng, đây là nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội.
Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI chuẩn bị theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; được các cơ quan chức năng và Ban Thường vụ Thành ủy thẩm tra kỹ lưỡng và phê duyệt.
“Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có cơ cấu và số lượng hợp lý; tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội được thông qua”, ông Huệ nói.
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trách nhiệm của Đại hội và từng đại biểu là phải đưa tinh thần, kết quả tốt đẹp của đại hội cấp cơ sở vào Đại hội thành phố; trên cơ sở Đề án nhân sự trình Đại hội, lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, thực sự xứng đáng để bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ.
“Các đại biểu cần bám sát đề án công tác nhân sự, cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt quan tâm những tiêu chí quan trọng để lựa chọn những cán bộ thực sự tâm huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn đặt lợi ích chung của Đảng, của Nhân dân lên trên hết; không tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; không có biểu hiện suy thoái, tiêu cực; không cục bộ, địa phương chủ nghĩa”, ông Huệ nêu.
Theo ông Huệ, trong quá trình chuẩn bị tiến tới đại hội, người nào bộc lộ những nhận thức, việc làm không đúng đắn, không phù hợp thì kiên quyết không lựa chọn, không giới thiệu. Những người được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ tập hợp, đoàn kết cán bộ, đảng viên và Nhân dân; có uy tín trong tổ chức đảng và trong Nhân dân. Chú trọng phát hiện, lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hành động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
“Quá trình thảo luận, bầu cử phải theo đúng Điều lệ, Quy chế bầu cử, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, không chính thức, thông tin xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc trong dư luận và trên mạng xã hội”, Bí thư Hà Nội nói.
>>> Xem thêm video: Dấu ấn của Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ 
 

 

Kim Ngưu

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN