Taxi bay đầu tiên vừa được thử nghiệm tại châu Âu

Trong khi các nhà sản xuất ô tô đang phát triển các công nghệ tự lái, 2 công ty của Áo và Trung Quốc vừa tiết lộ chiếc taxi tự động đầu tiên của châu Âu.
Nguồn: Vietnamnet

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN