Video: Có gì bên trong chuyên cơ chở tổng thống Mỹ?

(Vietnamdaily) - Đã bao giờ bạn tự hỏi chuyên cơ chở tổng thống Mỹ được trang bị những công nghệ tối tân gì? Dưới đây là câu trả lời cho bạn.
TH

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN