Video: Văn Kính Dương, Ngọc Miu và đồng bọn xin giảm nhẹ tội

(Vietnamdaily) - Trước khi bị tòa tuyên án, Văn Kinh Dương, Ngọc Miu và các đồng phạm lần lượt thừa nhận tội trạng và xin tòa giảm mức án .
Trước đó, sau khi công bố bản luận tội, VKS đã đưa ra mức án đề nghị cho các bị cáo. 10 người: 6 tử hình, 3 chung thân và một 20 năm tù.
Thúy Hồng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN