Quân Tào Ngụy thảm bại Diệu bởi kế dọa ma quỷ của Gia Cát Lượng như nào?

(VietnamDaily) - Gia Cát Lượng nổi tiếng lịch sử Trung Quốc là quân sư lỗi lạc của nhà Thục Hán. Trong những mưu kế của ông, đáng chú ý là diệu kế dọa ma quỷ khiến Tư Mã Ý và quân Tào Ngụy thất bại thảm hại. 
 • Quan Tao Nguy tham bai Dieu boi ke doa ma quy cua Gia Cat Luong nhu nao?
  Dưới thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng nổi lên là quân sư thông minh lỗi lạc của triều đình nhà Thục Hán. Ông có nhiều mưu kế vi diệu khiến kẻ thù tổn thất to lớn.
 • Quan Tao Nguy tham bai Dieu boi ke doa ma quy cua Gia Cat Luong nhu nao?-Hinh-2
  Trong số những diệu kế của Gia Cát Lượng, đáng chú ý là kế dọa ma quỷ nhằm lấy hết lương thực của quân Tào Ngụy. Khi ấy, Tư Mã Ý mắc lừa và cúi đầu chịu thua.
 • Quan Tao Nguy tham bai Dieu boi ke doa ma quy cua Gia Cat Luong nhu nao?-Hinh-3
  Cụ thể, vào năm Kiến Hưng thứ 9, Khổng Minh dẫn 10 vạn đại quân đánh Tào Ngụy. Lúc đó, Tư Mã Ý được phái đi nghênh chiến với quân địch.
 • Quan Tao Nguy tham bai Dieu boi ke doa ma quy cua Gia Cat Luong nhu nao?-Hinh-4
  Tư Mã Ý dự liệu Gia Cát Lượng sẽ dẫn quân đến Lũng Tây để gặt lúa làm lương thực. Vì vậy, quân sư của nhà Tào Ngụy chỉ huy cho binh sĩ chiếm giữ nơi này.
 • Quan Tao Nguy tham bai Dieu boi ke doa ma quy cua Gia Cat Luong nhu nao?-Hinh-5
  Khi đến Kỳ Sơn, Gia Cát Lượng phát hiện quân của Tư Mã Ý đang đóng quân canh giữ ở Lũng Tây nên ông thay đổi kế hoạch. Ông cho quân bí mật lên Lũng Thượng gặt lúa làm lương thực.
 • Quan Tao Nguy tham bai Dieu boi ke doa ma quy cua Gia Cat Luong nhu nao?-Hinh-6
  Biết tin, Tư Mã Ý dẫn đại quân tới Lũng Thượng. Nhận được tin báo rằng quân địch đang tới, Gia Cát Lượng bày mưu tính kế và lợi dụng "bãi cây ma" để dọa quân Tào Ngụy.
 • Quan Tao Nguy tham bai Dieu boi ke doa ma quy cua Gia Cat Luong nhu nao?-Hinh-7
  "Bãi cây ma" thực chất không có ma quỷ nhưng do địa hình bất thường, âm thanh của cây cối, gió... khá ghê rợn giống như tiếng ma quỷ. Gia Cát Lượng lợi dụng điều này bố trí người đóng giả là ma quỷ bằng cách đi chân không, xõa tóc dài, cỗ xe tang...
 • Quan Tao Nguy tham bai Dieu boi ke doa ma quy cua Gia Cat Luong nhu nao?-Hinh-8
  Khi quân Tào Ngụy nhìn thấy những điều này vội vã báo tin cho Tư Mã Ý. Vị quân sư này cho rằng đây là mưu kế của Khổng Minh nên hạ lệnh cho quân sĩ truy đuổi nhóm người này.
 • Quan Tao Nguy tham bai Dieu boi ke doa ma quy cua Gia Cat Luong nhu nao?-Hinh-9
  Thế nhưng, khi càng đuổi theo nhóm người của Gia Cát Lượng nhưng không kịp, quân sĩ của Tư Mã Ý lại càng nghe thấy tiếng động kỳ lạ, không khí âm u đến rợn người. Vì vậy, quân của Tư Mã Ý nhanh chóng bỏ chạy tán loạn về Thượng Nhai vì tin rằng gặp phải ma quỷ thực sự.
 • Quan Tao Nguy tham bai Dieu boi ke doa ma quy cua Gia Cat Luong nhu nao?-Hinh-10
  Nhân cơ hội đó, Gia Cát Lượng chỉ huy quân sĩ cắt hết lúa ở Lũng Thượng và vận chuyển thóc về Lỗ Thành. Theo đó, Tư Mã Ý thua cuộc trước diệu kế của Gia Cát Lượng.
 • Mời độc giả xem video: Nguy cơ lũ chồng lũ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (TH)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN